Cludiant

Cost cludiant i'r DU yw £3.95, ac eithro archebion sy'n cynnwys 'ewemoos', cost cludiant ar gyfer yr eitemau hyn yw £7.95. Bydd Mati & Meg yn defnyddio'r modd cludo mwyaf effeithlon gan gynnwys Royal Mail, Parcelforce a chludwyr preifat.

Dychweliadau

1.1      Gallwch ganslo’r archeb am unrhyw reswm yn ystod y cyfnod cyn anfon yr eitem/au

1.2      Gall canslo’r archeb yn dilyn ei anfon olygu costau ychwanegol i chi

1.3      Mae gennych hawl statudol i ganslo a dychwelyd eich archeb o fewn 7 niwrnod i’w derbyn

1.4      Yng nghyswllt 4.2 & 4.3 rydych chi’n gyfrifol am ddychwelyd yr eitem/au i Mati&Meg, 24 New Street, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint,

CH7 1NZ yn eu cyflwr gwreiddiol yn cynnwys y deunydd pacio gwreiddiol

1.5      Mae gan Mati&Meg yr hawl i wrthod unrhyw eitemau na fydd yn cael eu dychwelyd yn eu cyflwr gwreiddiol

1.6      Byddwch yn gyfrifol am gostau dychwelyd unrhyw eitemau os na fydd nam arnynt neu eu bod wedi torri pan gawsoch chi nhw

1.7      Bydd angen i chi hysbysu Mati&Meg o fewn 7 niwrnod gwaith os ydych yn dymuno canslo & dychwelyd unrhyw eitemau a brynwyd

trwy un ai:

1.7.1     ffonio Mati&Meg yn ystod oriau agora r 10352 331606

1.7.2     e-bostio Mati&Meg anwen@matiameg.com

1.8     Dylech ganiatau hyd at 30 diwrnod i ni brosesu archebion sy’n cael eu canslo, prosesu eitemau a ddychwelir neu brosesu ad-

daliadau os gwelwch yn dda.