AMDANOM NI

Penderfynais agor fy musnes fy hun ar ôl blynyddoedd o ymddiddori mewn dylunio mewnol, ac ar ôl dyheu am waith mwy creadigol.

Rydw i wedi astudio dylunio mewnol yn anffurfiol ers blynyddoedd bellach, ac wedi cwblhau gwahanol gyrsiau effeithiau paent.

Mae fy ngŵr, Neil, a minnau wedi ymgartrefu yn Yr Wyddgrug gyda'n pedwar plentyn, Elis, Megan, Riwben a Martha.

Mae'r busnes wedi ei enwi ar ôl ein merched, Martha (Mati) a Megan (Meg). Megan hefyd gynlluniodd logo'r busnes. 

about-us

Rydym yn gwerthu amrywiaeth eang o nwyddau i'r cartref gan amrywiaeth o gynhyrchwyr Cymraeg yn ogystal ac eraill ymhellach i ffwrdd. Rydym hefyd yn gwerthu Paent Sialc Annie Sloan ac yn cynnig Gweithdai Paent Sialc Annie Sloan yma yn Yr Wyddgrug.