Diogelwch y wefan

Mae ein gwefan wedi ei diogelu gan dystysgrif SSL sy’n diogelu data personol sy’n cael ei drsoglwyddo dros y we. Gallwch weld clo yn y bar cyfeiriad ar eich porwr gwe wrth fewngofnodi a gwneud archebion.  Mae hyn yn cadarnhau bod y wefan yn ddiogel.

Taliadau diogel

Mae holl daliadau ar y wefan hon yn cael eu gwneud trwy Paymentsense. Nid oes ynrhyw fanylion cerdyn credyd yn cael eu cadw na'i weld gennym ni.

Beth yw Paymentsense?

Gwasanaeth prosesu taliadau yw Paymentsense sy'n ein galluogi i dderbyn taliadau ar-lein.